Seasons and episodes

1Season 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
1Season 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
1Season 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
1Season 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Feb. 05, 2023

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

ในเดือนเมษายนปี 2002 โลกดิจิตอลเวิร์ลกำลังอยู่ในช่วงอันตรายเนื่องจากควา มเสียหายของแผ่นดินโลกดิจิตอลเวิร์ลหรือดิจิโค้ดได้ห ายไปหลายส่วนและหายไปอยู่เรื่อยๆ โลกดิจิตอลเวิร์ลถูกปกครองโดยดิจิมอนเทพผู้พิทักษ์ทั ้ง 3 ได้แก่เคลบีมอน เซราฟีมอนและโอฟานิมอนแต่ทว่าเซราฟีมอนเกิดทะเลาะกับ เคลบีมอนเรื่องของเผ่าพันธุ์ จึงทำให้ความสมดุลของโลกดิจิตอลถูกทำลาย และเริ่มแบ่งแยกออกเป็นหลายๆส่วน ในสมัยก่อนนักรบในตำนานทั้ง 10 ซึ่งได้เป็นผู้ปกป้องโลกดิจิตอลเอาไว้ด้วยการสละชีวิ ตตนเอง และในช่วงเวลาที่อันตรายนี้ พลังของนักรบในตำนานจะถูกถ่ายทอดไปยังเด็กๆอีกโลกหนึ ่งคือโลกปัจจุบันนี้เอง เหล่าผู้กล้า ทาคุยะ และเพื่อนๆ ได้เข้ามายังโลกดิจิตอลด้วยหลายปัจจัย และพวกเขาสามารถเปลี่ยนตัวพวกเขาเองให้กลายเป็นดิจิม อนในระหว่างการเดินทางและการต่อสู้ เด็กๆที่ถูกเลือกทั้ง 5 คนได้เดินทางมายังโลกดิจิตอลผ่านเสียงขอความช่วยเหลื อทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งพวกเขาได้พบกับดิจิมอน เพื่อค้นหา “Spirits” ซึ่งในโลกดิจิตอลที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยอันตราย และจากในตำนาน “Spirits” ได้ปกป้องโลกดิจิตอล ซึ่งทาคุยะ และเพื่อนๆได้รับสืบทอดพลังที่แข็งแกร่งเหล่านั้น และเป็นพลังที่ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นดิจิมอนในตำนานได้ ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และน่าท้าทาย Spirit ทั้ง 10 ประกอบไปด้วย ไฟ แสง น้ำแข็ง ลม สายฟ้า โดยทั้ง5อย่าง เคลบีมอนได้นำไปซ่อนในสถานที่ที่ต่างๆในดิจิตอลเวิร์ ล และอีก 5 อย่างเคลบีมอนได้เก็บไว้ที่ตนเอง ได้แก่ ดิน น้ำ ไม้ โลหะ และความมืด

Original title Digimon Frontier Remux
TMDb Rating 98 373 votes

Similar titles

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย ยังไม่จบ
Baka to Test to Shoukanjuu Ni! โรงเรียนป่วน ก๊วนคนบ๊อง SS2
World Trigger ss2 เวิลด์ ทริกเกอร์ (ภาค2)
Digimon Adventure tri
Shinryaku Ika Musume หมึกสาว ลุยหลุดโลก ภาค2
Bakuon!! ซิ่งมั๊ยเพ่
Bamboo Blade 1-2
Naruto Shippuden Season 10-13 นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ช่วยเหลือคาเซะคาเงะ
Fairy Tail Zero แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร
Fate Kaleid Liner Prisma Illya 2wei! BD สาวน้อยเวทย์มนต์ พริสม่า อิลิยา ภาค 2
Tokyo Revengers โตเกียว รีเวนเจอร์ส ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว
Ame-iro Cocoa