Video Sources 15 Views

 • Ep.6

Gunjou no Magmel: 1x6

Ep.6

Gunjou no Magmell กล่าวถึง โลกได้เกิดพื้นที่ประหลาดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ซึ่งเรื่องเหนือธรรมชาติทุกอย่างกลายเป็นจริงขึ้นมา “เม็กเมล” ทำให้เกิดยุคการสำรวจและผจญภัยในพื้นที่อันตราย เพื่อค้นหา แร่ธาตุ พืชพันธ์ สัตว์หายาก อีกครั้ง ด้วยความอันตรายทำให้เกิดคนตายและสูญหายบ่อยครั้ง ทำให้มีมือโปร ผู้รับงานตำแหน่ง Angler ผู้ช่วยผู้มีปัญหาบนแม็กเมล ตัวเอกของเรื่อง อินโย หนุ่มที่เป็น Angler ระดับตำนานที่ช่วยเหลือผู้สูญหายได้บ่อยครั้ง

 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 23, 2023
 • 1 - 2
  Ep.2 Mar. 23, 2023
 • 1 - 3
  Ep.3 Mar. 23, 2023
 • 1 - 4
  Ep.4 Mar. 23, 2023
 • 1 - 5
  Ep.5 Mar. 23, 2023
 • 1 - 6
  Ep.6 Mar. 23, 2023
 • 1 - 7
  EP.7 Mar. 23, 2023
 • 1 - 8
  Ep.8 Mar. 23, 2023
 • 1 - 9
  Ep.9 Mar. 23, 2023
 • 1 - 10
  Ep.10 Mar. 23, 2023
 • 1 - 11
  Ep.11 Mar. 23, 2023
 • 1 - 12
  Ep.12 Mar. 23, 2023
 • 1 - 13
  EP.13 Mar. 23, 2023