Video Sources 90 Views

 • EP 6

Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไททัน ภาค 3: 3x6

EP 6

Shingeki no Kyojin Season 3 ปัญหาการขาดแคลนอาหารในเมืองเริ่มหนักขึ้น พวกเอเลนยังพบปัญหาจากกลุ่มที่พยายามปิดบังความจริงเกี่ยวกับไททัน ทำให้พวกเขาต้องค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังโดยทางราชวงศ์ และวางแผนที่จะทำบางอย่างเพื่อเข้าถึงความจริงของพวกไททัน
ภาคแรกและไทม์ไลน์ปี 738 – มนุษย์เกือบสูญพันธ์ เพราะไททันที่กินมนุษย์จำนวนมากจนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดได้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่กว่าพวกยักษ์มาคุ้มครองเมือง และไม่สามารถผ่านกำแพงที่สูงร่วม 50 เมตรเข้ามา ทำให้เกิดความสงบสุขนานนับร้อยปีปี 845 – ความสงบสุขได้จบสิ้นลง เมื่อปรากฏไททันที่สูงใหญ่กว่ากำแพง สูงประมาณ 60 เมตร มาสร้างช่องว่างบนกำแพงให้ไททันตนอื่นบุกเข้าเมือง ไล่กินประชากรในเมือง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นใน และเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ เอเลน ตอนเด็กได้เห็นแม่เขาถูกกินทั้งเป็น ทำให้เขาสาบานว่าจะฆ่าพวกไททันทุกตน ภายหลังเขาและมิคาสะพี่สาวบุญธรรมของเขา ได้เข้าร่วมกับหน่วยทหารปี 850 – เอเลนและมิคาสะได้จบหลักสูตร ทหารฝึกหัดหน่วย 104 ทั้งสองได้ปฏิบัติภารกิจจริง ที่ต้องเผชิญหน้าพวกไททันที่ครองผืนดินที่เคยเป็นของมนุษย์มาก่อน

 • 3 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Nov. 28, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Nov. 28, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Nov. 28, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Nov. 28, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Nov. 28, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Nov. 28, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Nov. 28, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Nov. 28, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Nov. 28, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Nov. 28, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Nov. 28, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Nov. 28, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Nov. 28, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Nov. 28, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Nov. 28, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Nov. 28, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Nov. 28, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Nov. 28, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Nov. 28, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Nov. 28, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Nov. 28, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Nov. 28, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Nov. 28, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Nov. 28, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Nov. 28, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Nov. 28, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Nov. 28, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Nov. 28, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Nov. 28, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Nov. 28, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Nov. 28, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Nov. 28, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Nov. 28, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Nov. 28, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Nov. 28, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Nov. 28, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Nov. 28, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Nov. 28, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Nov. 28, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Nov. 28, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Nov. 28, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Nov. 28, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Nov. 28, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Nov. 28, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Nov. 28, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Nov. 28, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Nov. 28, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Nov. 28, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Nov. 28, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Nov. 28, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Nov. 28, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Nov. 28, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Nov. 28, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Nov. 28, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Nov. 28, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Nov. 28, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Nov. 28, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Nov. 28, 2022